Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys: Allmännyttan har stor påverkan på bostadsförsörjningen

teckning av mindre bostadsområde

Illustration: Minna Hatti

Ökning av det allmännyttiga beståndet

Allmännyttan i alla skånska kommuner utom en har byggt nya bostäder under den senaste sexårsperioden. Under 2015-2020 har det allmännyttiga beståndet ökat med i genomsnitt 770 bostäder per år i Skåne. Detta visar Länsstyrelsen Skånes regionala bostadsmarknadsanalys som i år fokuserar på allmännyttan.

Även i små kommuner

– Det är glädjande att det har byggts nya bostäder också i små kommuner med ett litet allmännyttigt bestånd. Det har skett i en tid av högkonjunktur, låga räntor och investeringsstöd för nybyggda hyresrätter, men den lokala politiska viljan har också haft en påverkan, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Allmännyttan möjligt verktyg för kommuner

Länsstyrelsen Skåne har valt att göra en kortare bostadsmarknadsanalys i år, som fokuserar på de allmännyttiga bostadsföretagen i de skånska kommuner. Bostadsfrågor är en avgörande fråga för både kommuninvånare och kommunledningar, och såväl allmännyttiga som privata fastighetsägare är viktiga för att kommuner ska kunna få fram bostäder till de grupper de har ett särskilt ansvar för.

– Men mycket som rör bostadsförsörjning ligger faktiskt utanför kommunernas rådighet. Allmännyt­tiga bostadsföretag är däremot ett verktyg för att kunna påverka bostadsförsörjningen lokalt och därför har vi valt att titta närmare på utvecklingen i de allmännyttan, säger Ola Melin.

14 procent av skånska bostäder ägs av allmännyttan

Länsstyrelsen har utifrån svaren i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät analyserat läget för allmännyttan i Skåne. Knappt 14 procent av alla bostäder i Skåne, omkring 91 000 lägenheter, ägs av ett allmännyttigt bostadsföretag. Alla kommuner utom Lomma och Staffanstorp har ett allmännyttigt bostadsbe­stånd. Av de återstående 31 skånska kommunerna har samtliga utom Landskrona byggt nya allmännyttiga bostäder 2015-2020.

Allmännyttan minskar i fyra kommuner

Men det byggs inte bara nytt: två av tre allmännyttiga bostadsföretag har också sålt bostäder. Ofta är det ett litet antal bostäder som säljs och ofta är köparen en privat fastighetsägare som fortsätter hyra ut bostäderna. I några kommuner är försäljningarna så stora att beståndet av allmännyttiga bostäder totalt sett har minskat trots nyproduktionen (Skurup, Bjuv, Kävlinge och Landskrona)

Totalt har beståndet ökat med cirka 770 bostäder per år i hela länet (ny- och ombyggnation minus försäljningar).Jämför man de nya bostäder som tillkommer med dem som allmännyttan har sålt, har de nyare oftare högre kostnadsnivåer.

Här kan du ta del av årets regionala bostadsmarknadsanalys

Kontakt