Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Hörröds Grusindustri AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av naturgrus på fastigheterna Hörröd 10:17, 11:15 och S4 i Kristianstads kommun, samt dispens enligt artskyddsförordningen avseende hedblomster. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Landskrona Energi Kraft AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor avseende bl.a. utsläpp av vatten i tillstånd enligt miljöbalken för förbränningsanläggningen på fastigheten Reningsverket 1 i Landskrona kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 10 juni 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Gjöco AB tillstånd enligt miljöbalken till en årlig produktion av 15 000 000 liter vattenburen färg, lim och andra tillsatser samt förbrukning av organiska lösningsmedel upp till 100 ton per år (inklusive tappning av lacknafta) på fastigheterna Silversmeden 1–3 i Perstorps kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

 

Naturreservatet Järavallen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 10 juni 2021 om nya ordningsföreskrifter i Järavallens naturreservat i Kävlinge kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på stadshuset i Kävlinge kommun under tiden 18 juni 2021 till 9 juli 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 9 juli 2021.

Kontakt