Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 23:

Risk för smittspridning vid strandområden och parker

Under vecka 23 har tillsynen bland annat fokuserat på limousiner, partybussar, teatrar och biografer. Två kommuner lyfter parker som ett område med risk för ökad smittspridning.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 23 har Länsstyrelsen Skåne fokuserat tillsynen på privata sammankomster i form av limousiner och så kallade partybussar eftersom det är verksamheter med risk för trängsel. Tillsyn har även påbörjats avseende teatrar och biografer. Fortsatt utförs tillsyn på kommande evenemang, djurparker, golfbanor samt handelsplatser. Länsstyrelsen Skåne har även skickat ut information till friluftsbad.

Anledningen till prioritering av tillsyn på teatrar, biografer, kommande evenemang, djurparker, golfbanor och handelsplatser är att många av dessa verksamhetsutövare nu öppnar upp för säsongen eller öppnar efter att ha varit stängda på grund av de tidigare begränsningarna. Länsstyrelsen Skåne vill framförallt informera verksamhetsutövarna omgående för att minska risken för smittspridning.

Den generella efterlevnaden

Vecka 23 bedöms efterlevnaden vara generellt fortsatt hög, 22 av 33 kommuner har uppdaterat grad av efterlevnad och alla dessa svar är antingen mycket hög eller hög efterlevnad.

Det är förhållandevis stabilt läge ute bland kommunerna. Vissa rapporter om mer trängsel och aktivitet i takt med finare väder och signaler om att restriktioner ska tas bort.

Generella iakttagelser

Malmö stad rapporterar att signaler om kommande lättnader, minskad spridning, vaccinering, väder, studentfirande och lönehelg resulterade i ett tydligt trendbrott. Aktivitetsnivån är nu på samma nivå som före de nya råden som kom i oktober. Landskrona rapporterar att allmänheten inte verkar ha svårt att följa råd och rekommendationer medan Ystad och Simrishamn lyfter att barn och unga tycks ha svårare att hålla avstånd. Bjuvs kommun lyfter informationströttheten i veckans rapportering.

Vidtagna åtgärder

I Perstorps kommun har begränsningar av antalet besökare på friluftsbadet införts samt obligatorisk tidsbokning på gymmet. Kävlinge kommun inför strandvärdar mellan 28 juni och 15 augusti.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

Helsingborg rapporterar att Gröningen, strandområden, shoppingställen samt vissa parker och lekplatser är riskområden. Lunds kommun lyfter parker och naturområden som områden med risk för ökad smittspridning.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 23. Pdf, 587.8 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt