Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur står det till med hotade växter i Skåne?

Filtros

Filtros. Foto: Åke Svensson

Inom floraväkteriet, i regi av Lunds botaniska förening, har länets mest sällsynta växtarter övervakats under åren 2015 till 2020 och Länsstyrelsen Skåne har nu publicerat en ny rapport om hur det går för Skånes hotade kärlväxter.

Övervakning av kärlväxter i Skåne

Sammanlagt har 104 arter på 6 315 lokaler besökts av ett 50-tal floraväktare. För nästan 60 procent av arterna hade antalet lokaler minskat sen tidigare övervakning och för många arter hade antalet plantor minskat på lokalerna. Gatmållas ursprungslokal i Lund har förstörts och ängssilja har endast några få plantor kvar på sin enda svenska lokal vid Dybeck. Genom ett intensivt arbete med skötsel och kontrollerad fröspridning av stor ögontröst under flera år har arten dock etablerat sig i rikkärr på 3 nya lokaler.

Övervakning av kärlväxter i Skåne 2015-2020

Kontakt