Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 22

Länsstyrelsen Skånes vapen

Beslut - Naturskydd

Naturskydd

Naturreservatet Fyledalen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 25 maj 2021 om ändrade föreskrifter och ändrad geografisk utbredning av naturreservatet Fyledalen i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoren i Tomelilla, Ystad och Sjöbo under tiden 4 juni 2021 till 28 juni 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 28 juni 2021.

Kontakt