Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fiskräknare i Tommarpsån

Under 2020 har åtgärder för fria vandringsvägar genomförts i Tommarpsån i Simrishamns kommun och fler är planerade. Numera finns det en fiskräknare i Tommarpsån vid Bjärsmölla, sju kilometer från mynningen.

- Syftet med fiskräknaren är att övervaka fiskbeståndet i ån, bland annat för att kunna följa upp de åtgärder för fria vandringsvägar som genomförs, säger Lukas Österling, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Räknaren kommer i ett första skede finnas i Tommarpsån i ungefär ett års tid innan den flyttas till ett annat vattensystem. I framtiden kommer räknaren åter användas i Tommarpsån för att följa fiskebeståndets utveckling över tid.

Under 2020 har fria vandringsvägar genomförts i Tommarpsån vid Valsmöllan i Östra Tommarp och 2021 planeras ytterligare åtgärder, bland annat vid vandringshindret vid Bjärsjömölla, beläget strax uppströms fiskräknaren.

Fiskräknare och åtgärderna för fria vandringsvägar genomförs av Länsstyrelsen Skåne med finansiering från den europeiska Havs- och fiskerifonden samt av Havs- och vattenmyndigheten. Sedan tidigare finns även en fiskräknare i Nybroån.

Filmklipp och statistik över fisk som passerar räknaren i Tommarpsån och i Nybroån Länk till annan webbplats.

Kontakt