Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skånes Naturvårdspris till slåttersällskap

Fyra personer som står i naturen , en av dem med blomsterbukett, en med statyett

Skånes Naturvårdspris överlämnades vid en ceremoni på Stenshuvud under Pollineringsveckan. Från vänster: landshövding Anneli Hulthén, Helena Ohlsson och Sven Jensén, Göinge slåtterförening och miljödirektör Annelie Johansson. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Skånes Naturvårdspris 2021 går till Göinge Slåttersällskap som arbetar för att sprida kunskap om ängen och dess betydelse för den biologiska mångfalden. Föreningen arrangerar både föreläsningar och praktiska kurser med lie och räfsa för att nå ut till en bred allmänhet.

- Föreningen är folkbildare i ordets rätta bemärkelse. Göinge Slåttersällskap informerar och sprider kunskap om hur den välskötta ängen gynnar vilda pollinatörer och vikten av att använda fröer och plantor från inhemska kulturväxter, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Arbetar över hela Skåne

Namnet till trots arbetar slåtterföreningen över hela Skåne, och även i stadsmiljöer.

- Vi brukar kalla ängar för blomrika gräsmarker, och sådana kan finnas överallt. Det finns möjligheter att anlägga blommande gräsmarker på kyrkogårdar, i vägkanter, ja även hos privatpersoner. Den som gör om några kvadratmeter av sin gräsmatta till en fritt blommande äng gör en viktig insats för den biologiska mångfalden. Även den som har en blomlåda på sin balkong kan hjälpa till. Vi måste ge det vilda en chans, säger Sven Jensén, doktor i ekologi och ordförande i Göinge Slåttersällskap som ingår i Skånes hembygdsförbund.

Första föreningen som blir pristagare

Detta är första gången som Skånes Naturvårdspris delas ut till en förening. Skånes Naturvårdspris delas ut årligen till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet. Priset delas ut i samband med biologiska mångfaldens dag.

Tidigare pristagare

Tidigare pristagare är Claes-Göran Svorén, 2018, Gun Pfern 2019 och Fredrik Lundblad, 2020. Priset delas ut i samband med den internationella biologiska mångfaldens dag den 22 maj, som instiftades av FN år 2002.

Kontakt