Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många som oroar sig för parkslide

Parkslide. Foto: Mostphotos

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningsförmåga, en så kallad invasiv främmande art. Den kan snabbt ta över och tränga ut andra arter. Det som särskilt oroar husägare är att rötterna någon gång kan orsaka skador på vattenledningar och husgrunder. Detta gäller dock äldre hus med sprickor i grunden. Parkslide är svårbekämpad och kan i vissa fall orsaka skador men det innebär inte att den är omöjlig att begränsa.

Parkslide hotar mångfalden och kan orsaka problem i bebyggelse

Parkslide bildar täta bestånd som tränger ut inhemska växter, särskilt i fuktiga och näringsrika miljöer. Förutom att den hotar den biologiska mångfalden kan dess rötter i enstaka fall även ställa till skada genom att de tränger in i hus och vattenledningar. Något som oroar många husägare.

Nya råd och fakta om parkslide

Länsstyrelsen har en rådgivande roll när det gäller bekämpningen av invasiva främmande arter i länet, även om ansvaret för själva bekämpningen ligger på fastighetsägaren. Just nu är det många som hör av sig till Länsstyrelsen och handläggarna hinner inte svara på alla frågor. Länsstyrelsen Skånes webbplats har därför uppdaterats med fakta och råd som bygger på den senaste forskningen och erfarenheter från utförda bekämpningsinsatser.

- Det är viktigt att veta att även om parkslide är en väldigt svårbekämpad växt så skadar den inte ett välbyggt hus. Det är viktigt att bekämpa den med kunskap och att inte få panik i onödan säger Nils Carlsson, naturskyddshandläggare, på Länsstyrelsen Skåne.

Grundregler som är baserade på forskning och på utförda bekämpningar:

  • Gräv inte! Risken för spridning är väldigt stor. Det behövs bara ett rotfragment på 0,02 gram för att det ska bli ett nytt bestånd.
  • Ha en plan. Om parksliden inte sprider sig aggressivt så kan man låta den vara tills man har en genomtänkt strategi. Det arbetas i flera led med att ta fram riktlinjer och råd utifrån forskning och gällande lagstiftning och vi hoppas att det ska finnas material tillgängligt till nästa år.
  • Bekämpning metod 1. Om den måste bekämpas ska den klippas ner i skiften juli-augusti. Den får sedan växa upp igen och ca 6-8 veckor senare, i samband med blomningen (i Skåne, oftast mitten av september) besprutas bladen med glyfosat (Maxdos 2,16 kg/ha - som ska fördelas jämt över ytenheten). Glyfosat får endast användas en gång per år per yta som lagstiftningen är i dag. Det ger dålig effekt och är inte rekommenderat att bekämpa parkslide med glyfosat någon annan tid än mellan blomning och frost. Tänk på de fasta skyddsavstånden till diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar (2m), sjöar och vattendrag (6m), dricksvattenbrunnar (12m). Besprutning med glyfosat i dessa doser/koncentrationer måste göras av någon med behörighet klass 2 L, kolla gärna referenser innan du anlitar någon. Besprutningen kan kräva tillstånd eller anmälan som du söker hos kommunen, ta kontakt med kommunen i god tid. De preparat som säljs till privatpersoner i handeln är inte starka nog att klara parkslide.
  • Andra metoder. Det finns många andra metoder att bekämpa parkslide men få av dessa har i dagsläget någon vetenskapligt bevisad effekt. Många metoder är svåra att göra själv och innebär en stor spridningsrisk. Det pågår många tester och utveckling av metoder som förhoppningsvis kan bidra till effektiv och bra bekämpning i framtiden.
  • Ta hand om avfallet rätt. Alla växtdelar ska förpackas noggrant i sopsäckar och lämnas på återvinningscentralen. Informera personal på plats om att det är parkslide och fråga vart du ska lägga det. Alla växtdelar kan slå rot om de hamnar på marken. Släng aldrig parkslide på kompost eller i naturen.

Om du har hittat ett bestånd av parkslide kan du anmäla detta. Det hamnar då i en nationell databas som både myndigheter, företag och privatpersoner kan hämta information ifrån. Länsstyrelsen Skåne har inte möjlighet att ta emot anmälningar om parkslide via telefon eller email. Vi har i dagsläget tyvärr inte heller några andra bekämpningsråd att ge annat än det som står ovan.

Information om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt