Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 20

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelsedelgivning Naturskydd

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Klåveröd i Svalövs kommun.

Handlingarna berör följande fastighet: Del av Klåveröd 1:68 i Svalövs kommun och innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut den 12 maj 2021 om bildande av naturreservatet Klåveröd i Svalövs kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 juli 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i

Svalövs kommun under tiden 21 maj 2021 till den 2 juli 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt