Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du bidra till bättre skyltning i våra reservat!

Foto: Viktor Tid

Foto: Viktor Tid

Under sommaren gör vi en enkätundersökning kring hur bra skyltningen är i naturreservaten i Skåne. Bedömningen gäller såväl kartor och informationstavlor som symboler och vägvisning. Bra skyltning ger både bättre besöksupplevelser och bättre naturhänsyn. Länsstyrelsen välkomnar därför dina synpunkter för att kunna förbättra skyltningen där det behövs.

I vilka områden behöver informationen bli bättre?

Syftet med enkäten är att fånga upp var informationen brister. Länsstyrelsen vill att informationen i våra naturområden ska vara både är tydlig och träffsäker. Det ska vara lätt att hitta och få bra naturupplevelser i våra reservat. Samtidigt ska det vara lätt att göra rätt, det vill säga att se vilka regler som gäller i det enskilda området.

Fyll i enkäten när du besöker ett reservat i sommar

Du kan fylla i enkäten under maj-september och frågorna handlar om hur du som besökare upplever skyltningen i ett visst naturreservat eller nationalpark i Skåne. Bedömningen gäller såväl kartor och informationstavlor som symbolbrickor och ledmarkeringar. Enkäten tar 5-10 minuter att svara på. I första frågan skriver du in namnet på det aktuella naturområdet.

Här hittar du enkäten

Du når enkäten genom att scanna QR-koden eller genom länken nedan. Länk och QR-kod finns även på vår webbplats Hittadinplats.nu Länk till annan webbplats. (https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/friluftsliv.html Länk till annan webbplats.) och på uppsatta skyltar i vissa av reservaten. Det underlättar att vara på plats i det utvalda reservatet när du svarar på enkäten. Tack för din medverkan!

Direkt till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt