Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag flaggar vi med regnbågsflaggan

Regnbågsflagga

Idag, den 17 maj, flaggar Länsstyrelsen Skåne med regnbågsflaggan för att uppmärksamma IDAHOT, den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Dagen syftar till att uppmärksamma diskriminering, hot, hat och våld mot HBTQI-personer

Att uppmärksamma denna dag är ett viktigt ställningstagande. Mänskliga rättigheter omfattar alla och arbetet med att agera mot ojämlikheter och att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter måste ständigt pågå och förbättras.

Lång väg kvar

Det har gjorts stora framsteg och utvecklingen går framåt men fortfarande utgör homo-, bi- och transfobi ett stort problem runt om i världen. Enligt FN har diskriminering mot HBTQI-personer ökat under coronapandemin, bl.a. har tillgång till sjukvård, utbildning, anställning och andra grundläggande tjänster blivit sämre.

Även i Sverige är personer som är öppna med sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck en utsatt grupp i samhället när det gäller hot och hat liksom diskriminering och kränkningar av olika slag. År 2016 uppfattade två procent av den svenska befolkningen sig utsatta för hatbrott enligt Brå och HBTQ-personer är bland de mest utsatta. Unga hbtqi-personer är mer utsatta för mobbning och kränkningar än många andra unga och den psykiska ohälsan är större.

Regeringen har förstärkt arbetet för hbtqi-personers rättigheter med en handlingsplan som gäller fram till och med 2023. Handlingsplanen innehåller åtgärder inom ett flertal fokusområden bl.a. intensifieras arbetet för en tryggare skolmiljö för unga hbtqi-personer. Barnombudsmannen har fått i uppdrag att undersöka vilka insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära.

Transpersoner mest utsatta

Flera undersökningar har bekräftat att mest utsatta är transpersoner – många unga transpersoner far väldigt illa och få vågar vara öppna med sin sexuella identitet. Det är främst i kontakt med arbetslivet och sjukvården som transpersoner utsätts för kränkningar och diskriminering.

För att få mer kunskap om hur situationen i arbetslivet ser ut för hbtqi-personer har regeringen gett Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtqi-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö. Myndigheten ska redovisa sitt uppdrag den 30 juni 2022.

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om regeringens arbete för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Andra viktiga dagar

Prideparader och festivaler runt om i världen innebär ytterligare tillfällen att fira framstegen och uppmärksamma kampen för lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck..

I Skåne brukar Pridefestivaler arrangeras på flera orter. Med anledning av covid-19 kommer flera arrangemang att ställas in eller flyttas fram. Här Länk till annan webbplats. hittar du mer information om var och när Pridefestivaler äger rum i Skåne och Sverige.

WorldPride 2021

Copenhagen 2021 är ett gemensamt firande av WorldPride och EuroGames med elva dagar av sport, konst och kultur, mänskliga rättigheter och Pride i Köpenhamn och Malmö den 12 -22 augusti. Länsstyrelsen Skåne stödjer intentionerna med Copenhagen 2021 och kommer att medverka i olika sammanhang. Mer information kommer, men redan nu finner du information här. Länk till annan webbplats.

Kontakt