Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kritiskt för dagfjärilar i Skåne - svartfläckig blåvinge undantag

fjäril tagen uppifrån bland grön växtlighet

Foto: Anders Hallengren

Situationen för sällsynta dagfjärilar i Sverige är kritisk – och i Skåne är den sannolikt svårast i landet. Åtta av de tio mest hotade arterna är helt borta från Skåne. Det finns dock ett positivt undantag: svartfläckig blåvinge har en positiv utveckling i Skåne, trots att den minskar kraftigt på andra platser

Åtgärder gör skillnad

– Utvecklingen för svartfläckig blåvinge är ett ljus i mörkret, och något som inger hopp för framtiden eftersom det visar att kraftfulla åtgärder gör skillnad. Förklaringen till att svartfläckig blåvinge klarat sig så bra i Skåne är det stora projektet Sand Life, där Länsstyrelsen under sex år gjorde omfattande insatser i sandmarker, vilket gynnade den här arten, berättar Gabrielle Rosquist, Länsstyrelsen Skånes koordinator för åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper (ÅGP).

Rapport över tio hotade arter

I dag publicerar Naturvårdsverket en rapport om situationen för de tio dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram, det vill säga hotade arter som kräver särskilda, riktade insatser för att överleva i Sverige.

Orsaken till dagfjärilarnas tillbakagång – de flesta fjärilsarter i Sverige minska i antal – är en dramatisk minskning av naturliga ängs- och betesmarker som länge varit en självklar hemvist för fjärilarna. De kvarvarande fjärilsmarkerna ligger idag som små isolerade öar i landskapet, vilket gör att populationerna krymper. Detta i sin tur riskerar att leda till genetisk utarmning och ökar risken för att för att arterna ska försvinna till följd av slumpmässiga händelser.

Drabbades av torkan 2018

En sådan slumpmässig händelse, konstaterar Naturvårdsverket i sin rapport, var den extrema torka som drog in över Sverige år 2018 och som troligen har bidragit till att två av Sveriges dagfjärilsarter kan ha dött ut, veronikanätfjäril och kronärtsblåvinge.

– Tyvärr är situationen i Skåne ännu värre. Här har ännu fler arter försvunnit. Det som händer i övriga Sverige just nu, har redan hänt i Skåne. Och dessförinnan skedde det i Tyskland och Danmark.. Markanvändningen har varit intensivare och fjärilslokaler försvunnit, berättar Gabrielle Rosquist.

Tio arter omfattas av ÅGP

De tio dagfjärilar som omfattas av ÅGP är: alkonblåvinge, asknätfjäril, dårgräsfjäril, fetörtsblåvinge, kronärtsblåvinge, mnemosynefjäril, svartfläckig blåvinge, veronikanätfjäril, violett guldvinge och väddnätfjäril. De har samtliga specifika krav på sin livsmiljö och i flera fall komplicerade livscykler. I Skåne finns enbart alkonblåvinge och svartfläckig blåvinge kvar.

– Alkonblåvingen finns nog bara kvar på en enda lokal, Hunneröds mosse utanför Svedala. Fjärilen är beroende av större förekomster av klockgentiana där den lägger sina ägg. Den behöver även kolonier av rödmyror som tar hand om den tre veckor gamla fjärilslarver i sitt bo och föder upp den som en egen myrlarv.

Här kan du ta del av Naturvårdsverkets rapport Länk till annan webbplats.

Kontakt