Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 17

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan, beslut och kungörelsedelgivning inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Hurvapig AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 5 200 platser för slaktsvin på fastigheten Äspinge 5:26 i Eslövs kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 juni 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Naturminnet Gringelstad, en bok

Länsstyrelsen Skånes beslut den 22 april 2021 om bildande av naturminne på del av fastigheten Gringelstad 58:2, Kristianstads kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstads kommun under tiden 30 april 2021 till den 21 maj 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 21 maj 2021.

Naturreservatet Sträntemölla – Forsemölla i Simrishamns kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 22 april 2021 om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla i Simrishamns kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunhuset i Simrishamn under tiden 30 april 2021 till 21 maj 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 maj 2021.

Kungörelsedelgivning

Handlingar som ska delges: Förslag på nya ordningsföreskrifter (C-föreskrifter) för naturreservatet Järavallen i Kävlinge kommun.

Länsstyrelsen har tagit fram förslag på nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Järavallen i Kävlinge kommun. Handlingarna finns tillgängliga hos Kävlinge kommun under tiden 30 april 2021 till 30 maj 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 30 maj 2021.

Kontakt