Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordstort stöd till klimatinvesteringar i Skåne

Länsstyrelsen Skånes vapen

Två nya biogasanläggningar i Skåne beviljas 307 miljoner kronor i stöd inom Klimatklivet. Stöden är de största som har beviljats i Skåne. När de står klara ska de öka den skånska biogasproduktionen med nästan 50 procent.

Gas från gödsel

De två biogasanläggningarna, som ännu är i planeringsstadiet, ska uppföras i Sjöbo och Tomelilla. Enligt ansökan från Gasum kommer de producera cirka 200 GWh flytande biogas per år, från i huvudsak gödsel. Det kan jämföras med att Skånes totala biogasproduktion 2019 landade på 416 GWh. Sammanlagt beräknas investeringarna till totalt 760 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan realisera en del av potentialen för biogas som finns i Skåne. Skåne är det län i Sverige som har bäst förutsättningar att öka biogasproduktionen från olika restprodukter, tack vare jordbruket och all livsmedelproduktion, säger Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Cirkulär ekonomi

Det senaste halvåret har Klimatkivet även beviljat stöd till en rad andra biogasrelaterade klimatinvesteringar bland annat tankställen för bilar och bussar, inköp av biogasdrivna lastbilar och leverans av biogas till industrier som därmed kunde sluta bränna fossil gas.

– Biogas är ett praktexempel på cirkulär ekonomi. Vi tar hand om matavfall, avloppsvatten och restprodukter och skapar biogödsel och biogas. Näringsämnen återförs till jordbruket och biogasen ersätter fossila bränslen inom transport och industrisektorn. Samtidigt skapar vi arbetstillfällen och stärker ekonomin, säger Johannes Elamzon.

Minskar klimatutsläpp med 137 000 Thailandsresor

I Skåne beräknas alla hittills beviljade Klimatklivetåtgärder leda till cirka 310 000 ton minskade växthusgasutsläpp årligen, enligt Naturvårdsverket. Detta motsvarar cirka 137 000 Thailandsresor tur och retur med flyg för en person. Klimatklivet är alltså en av flera viktiga komponenter som måste till för att nå klimatmålen på regional och nationell nivå.

Just nu är en ny ansökningsomgång öppen och det finns möjlighet för företag och organisationer att söka stöd fram till 27 april.


 

Kontakt