Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 15

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd

Ansökan

Karlskrona-Aspö pastorat har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken gällande krematorieverksamhet på fastigheten Augerum 1:15 i

Karlskrona kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 maj 2021

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 8 april 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bengt Nilsson tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet (reststen) på fastigheten Hajstad 1:2 i Östra Göinge kommun.

Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt