Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tipsa Länsstyrelsen om den australiska kalkrörsmasken

Australisk kalkrörsmask (Ficopomatus enigmaticus)

Australisk kalkrörsmask (Ficopomatus enigmaticus) / Foto: Per Olsson

Nyligen observerades den främmande arten Australisk kalkrörsmask i Lomma hamn. Arten har tidigare observerats i Lagunens småbåtshamn i Limhamn. För att få mer information om artens förekomst i Skåne, vänder sig nu Länsstyrelsen till allmänheten - båtägare, hamnföreningar, dykare och andra med insyn under ytan och om vad som växer på båtar, bryggor, pålar och block i hamnar.

En ”dörrknackare”

Australisk kalkrörsmask (Ficopomatus enigmaticus) är en art med ursprung i Indiska oceanen eller Stilla havet. Som fripassagerare i barlastvatten eller på fartygsskrov har arten spritt sig till flera platser i världen. I norra Europa har arten observerats på olika platser sedan mitten på 1900-talet. Artdatabanken beskriver arten som en ”Dörrknackare”, d.v.s. en art som ännu inte etablerat sig i Sverige men som har potential att göra det. Maskarna bygger rör, ett par millimeter tjocka och upp till en decimeter långa. När många individer lever tätt tillsammans kan nätverket av maskarnas rör skapa stora rev, upp till fyra meter långa och två meter höga. Från flera håll i världen finns rapporter om att arten orsakat problem t.ex. genom att förhindra att dammluckors funktion eller sätt igen vattenintag.

Ekologiska effekter

Eftersom arten tål så varierade salthalter så har den klarat att leva och etablera sig på väldigt spridda platser i världen, både i havet och i brackvatten. Om det inte finns stor konkurrens där arten etablerar sig riskerar den ta över och ersätta inhemska arter både genom att fysiskt tränga ut dem, men också genom att konkurrera om föda. Stora bestånd av kalkrörsmaskar producerar stora mängd avfallsprodukter som kan sänka vattenkvalitén lokalt. Men det är också möjligt att deras filtrerande av vattnet kan ha en positiv effekt för ljus- och syreförhållande i områden med dålig vattenkvalité och dålig vattenomsättning då arten fångar upp partiklar ur vattnet och förhindrar att de hamnar på botten.

Hur allvarligt är det att arten observerats?

Arten är listad som en målart för länderna med kust till nordöstra Atlanten och för Östersjöländerna att hålla koll på. Arten har inte bedömts medföra stora risker i Sverige, men Länsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten har tillsammans bedömt att det är lämpligt att försöka överblicka artens utbredning i Skåne.

Vad kan du göra?

Håll utkik. Titta framför allt på påväxten båtar, men gärna också vad som växer i vattnet på bryggor, stolpar eller stenar och blockar i eller i närheten av hamnar längs kusten. Det finns få inhemska arter i Skåne som bygger strukturer som liknar de rör som den australiska kalkrörsmasken bygger. När maskens rör är ett par centimeter långa är det möjligt att skilja dem från inhemska arter som är vanliga i våra hamnar, t.ex. havstulpaner, musslor och snäckor. Rapportera gärna dina fynd om du hittar något du tycker liknar den australiska kalkrörsmaskens rör. Var inte orolig för att göra fel, den slutliga artbedömningen gör experter.

Var rapporterar man?

Misstänkta fynd av arten rapporteras (med uppgifter om när och var arten sågs och helst med foto) till:

  1. ”Rappen” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Havs- och vattenmyndighetens verktyg för inrapportering av marina organismer. (I Rappen står arten listad under sitt latinska namn: Ficopomatus enigmaticus)
  2. Gärna också till artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Sveriges Lantbruksuniversitets verktyg för inrapportering av arter.
  3. Gärna också genom ett mail till Länsstyrelsen Skånes kontaktpersoner för främmande arter eller havsmiljö (se kontaktperson nedan).

Kontakt