Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Romernas internationella dag fyller 50 år

Romska flaggan

Den 8 april är det romernas internationella dag. Den firas för att minnas den första romska kongressen som hölls i London 1971 – för 50 år sedan. På Länsstyrelsen hissar vi den romska flaggan som också antogs officiellt vid kongressen i London.

Jag är rom – ny kampanj

I samband med 50-årsjubileet av den internationella romadagen lanserar Länsstyrelsen Stockholm kampanjen "Jag är rom". Kampanjen vänder sig främst till barn och unga men också till den som vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter. Syftet med kampanjen är att bidra till att stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro samt att motverka antiziganism.

Läs mer om kampanjen. Länk till annan webbplats.

Malmö konsthall erbjuder utställning med dem romska konstnären Ceija Stojka

Ceija Stojka (1933–2013) var en romsk konstnär och författare från Österrike. Efter Nazitysklands maktövertagande av Österrike förföljdes hennes familj, greps och skickades till koncentrationsläger. Utställningen visar cirka 140 teckningar och målningar skapade under perioden 1990 till 2012 och är tematiskt ordnad. Den följer den romska konstnären Ceija Stojkas liv: före, under och efter kriget.
Läs mer om utställningen och Ceija Stojka. Länk till annan webbplats.

Malmö Konsthall kommer under utställningen – som är en del av projektet Öppna Länk till annan webbplats. Malmö Länk till annan webbplats., Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism 2020– 2022 – att bjuda på ett program med berättarvisningar, föredrag och andra aktiviteter för att uppmärksamma romsk kultur och historia i Sverige.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) med vänner bjuder in till en digital livesändning från Malmö Konsthall för att uppmärksamma romernas internationella dag. Poesi och musik står i fokus i programmet. Sändningen börjar kl. 15:00 och pågår fram till kl. 15:30, genom Facebook Länk till annan webbplats.

Romer i Sverige

Sedan 1999 är romerna en av Sveriges fem nationella minoriteter tillsammans med samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar. Till Sverige tros de första romerna ha kommit under tidigt 1500-tal. Idag uppskattas romska befolkningen i Sverige till mellan 50 000 och 100 000 personer som tillhör ett flertal olika grupper. Det romska språket romani chib används i ett tjugotal olika varianter i Sverige.

Genom historien har romerna varit utsatta för hat, förtryck och diskriminering från stat och allmänhet i Sverige och i Europa. Exempelvis dröjde det ända till 1959 innan romer fick rösträtt och rätt till utbildning i Sverige. Romerna i Sverige har drivit och driver fortfarande en hård kamp för att få tillgång till samma rättigheter som den övriga befolkningen men också för att samtidigt kunna behålla och utveckla kultur, och språk och identitet.

Läs mer om romer och romsk historia Länk till annan webbplats.

Långsiktig strategi för romsk inkludering

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering. Målet med strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar för samordning och uppföljning av strategin. Här kan du läsa mer om arbetet med den nationella strategin Länk till annan webbplats.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Romer har tillsammans med sverigefinnar, samer, judar och tornedalingar status som erkända nationella minoriteter i Sverige. De erkända minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Läs mer om den svenska minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteterna. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik med målet att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.
Läs mer om arbetet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Skåne sammankallar ett regionalt nätverk för tjänstepersoner från kommunerna och regionen som arbetar med frågor som gäller de nationella minoriteternas rättigheter. Nätverket är ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte med syfte att förstärka förmågan att arbeta med nationella minoriteters rättigheter på lokal och regional nivå.

Kontakt