Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 13

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd

Ansökan

AB Marsvinsholms Gård har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om att slutliga villkor ska fastställas avseende utsläpp av partiklar från fastbränslepanna på fastigheten Marsvinsholm 1:9 i Ystads kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 6 maj 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 25 mars 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat CW Fisk AB tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling på fastigheten Vanneberga 60:1 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 25 mars 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Pågen AB tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad bageriverksamhet med en produktion av 125 000 ton produkter per år på fastigheterna Lyckan 22 och 30 i Malmö kommun. Tillståndet tidsbegränsas till den 30 juni 2031. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt