Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 12

Länsstyrelsen Skånes vapen

Beslut inom Miljöskydd

Genom beslut den 18 mars 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kemira Kemi AB förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken gällande lagring av metanol m.m. på fastigheten Kopparverket 8 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 18 mars 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Öresundschark AB tillstånd enligt miljöbalken för framställning av livsmedel på fastigheten Bjälken 2 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt