Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårbränning i reservaten - ger fler sommarblommor

Bränning i naturreservatet Salviken. Foto: Sebastian Ivarsson

Bränning i naturreservatet Salviken. Foto: Sebastian Ivarsson

Genom att elda upp förtorkat gammalt gräs i naturreservatens betesmarker och slåtterängar blir sommarens blomning rikare.

Bränning i naturreservat

Nu under våren bränner Länsstyrelsen och markägarna förvuxet gammalt gräs och ljung i ett 30-tal naturreservat runt om i Skåne. Tjocka mattor av gammal förtorkad växtlighet kan finnas kvar om betesdjur inte ätit upp växterna året innan. I Salviken, Lya ljunghed och Stora Hult är fjolårsvegetationen redan avbränd, men flera andra områden står på tur under mars-april. Några av dessa områden är Drakamöllan, Hagestad, Wanås, Kungsmarken och Verkeån med Brösarps norra backar.

Ängsväxterna behöver solljus

Genom bränningen når solstrålarna ned till alla ljusälskande ängs- och hagmarksväxter som nu väntar på att spira och gro i betesmarker och slåtterängar. Betesdjur och slåtter håller sedan de blomrika markerna öppna.

Heljestads smörbollar tillbaka

I veckan som gick brände vi i Heljestad naturreservat. Det är ett nyare reservat från 2018 där vi inledningsvis bränner i brist på slåtter och bete. När Länsstyrelsen tog över skötseln 2018 ryktades det om att här en gång funnits smörbollar, men ingen hade sett några på decennier. Efter tre års bränning kunde vi få det bekräftat. Sommaren 2020 blommade flera hundra smörbollar i reservatet. Nu blir det spännande att se hur många av de smörgula bollarna som visar sig till sommaren. Ängabollarna, som de också kallas, blommar mellan maj och juli.

Smörbollar. Foto: Maria Sandell

Smörbollar. Foto: Maria Sandell

Bränning i Heljestad naturreservat. Foto: Anders Hallengren

Bränning i Heljestad naturreservat. Foto: Anders Hallengren

Kontakt