Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vite till arrangör för demonstration i Malmö

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsen Skåne har idag bedrivit tillsyn vid demonstrationen som genomfördes på Gustav Adolfs torg i Malmö. Länsstyrelsen kunde konstatera att betydligt fler än åtta personer deltog, vilket är ett brott mot pandemilagen och det föreläggande som riktades mot arrangören i torsdags. Inom kort kommer Länsstyrelsen att vända sig till förvaltningsrätten för att få vitet på 50 000 kronor utdömt.

Max åtta deltagare

Den tillfälliga covid-19-lagen tillåter inte fler än åtta deltagare vid allmänna sammankomster. När Länsstyrelsen Skåne fick information om planen för en större demonstration kontaktades arrangören med en begäran om att vidta ”en frivillig rättelse”, det vill säga agera för att det inte skulle bli fler än åtta personer på demonstrationen. När det inte gav någon effekt beslutade Länsstyrelsen om ett föreläggande med ett vite på 50 000 kronor. Det riktar sig till personen som står som arrangör för demonstrationen, han har också bekräftat att han tagit emot föreläggandet.

Begäran om utdömt vite till förvaltningsrätten

I och med att demonstrationen genomfördes och betydligt fler än åtta personer deltog, kommer Länsstyrelsen Skåne att begära hos förvaltningsrätten att få vitet utdömt.

– Att kalla till en demonstration i den allvarliga situation Skåne befinner sig i är extremt ansvarslöst. Det är dessutom förbjudet enligt lag. Vi befinner oss mitt i en pandemi och måste tillsammans se till att hindra smittspridningen. Att följa lagar och regler är både arrangörers, verksamhetsutövares och allmänhetens ansvar, säger Fredrik Kristell, krisledningschef på Länsstyrelsen Skåne.

700 tillsynsinsatser på drygt två månader

Länsstyrelsen har enligt den nya covid-19-lagen i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare vidtar åtgärder för att förhindra smittspridning. Sedan lagen infördes den 10 januari har drygt 700 tillsynsinsatser genomförts i Skåne. Föreläggandet mot arrangören av demonstrationen är det första som beslutats i Skåne.

– Det är Länsstyrelsen Skånes erfarenhet att de flesta verksamhetsutövare vill göra rätt och bidra till minskad smittspridning, säger Lars Sandahl, chef för enheten för pandemitillsyn på Länsstyrelsen Skåne.

Kontakt