Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dispens för putsning av trädor

Illustration av kovert med @ i

Beklagligt nog så har en felaktighet smugit sig in i Landsbygdsnytt nr 1 2021, i artikeln om ”Dispens för putsning av trädor”.

Särskilt viktigt för dig som har skyddszoner och obrukade fältkanter att veta vad som gäller.

I Landsbygdsnytt nr 1 2021 har det blivit ett fel när det gäller obrukade fältkanter.

För skyddszoner och obrukade fältkanter gäller samma regler och datum som för träda. Under perioden 1 april–30 juni får du INTE putsa eller slå av växtligheten på trädan, den obrukade fältkanten och skyddszoner.

Vi beklagar misstaget. Läs hela artiklen (nu redigerad). Länk till annan webbplats.

Dispens för putsning

Avslagning av vegetation på träda får ske mellan den 1 juli och 31 mars. Du kan även slå på annan tid efter att du fått dispens. Träda är åkermark som vilar och som inte används till produktion av jordbruksprodukter under en eller flera odlingssäsonger. Dessa marker söks med grödkod 60 i SAM-ansökan.

Undantag som gäller året om

Vegetation på träda får slås mellan 1 juli och 31 mars. Det finns några undantag då du får slå din träda hela året om. Det är exempelvis om marken ingår i certifierad ekologisk odling eller om trädan kan orsaka oönskad pollinering av en närbelägen utsädesodling.

Undantag vid särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl får vi på Länsstyrelsen besluta om undantag från bestämmelserna. Det kan till exempel vara vid risk för spridning av problematiska ogräs till omgivande fält såsom flyghavre, renkavle, åkerven, jätteloka med flera. Undantag beviljas om naturmiljön inte på ett betydande sätt påverkas negativt av åtgärden.

Ansök om dispens så snart som möjligt

Ansökan om dispens för putsning av trädor skickar du till oss via e-post skane@lansstyrelsen.se
Uppge namn och kundnummer, anledning till dispensen, fastighetsbeteckning och blockid (11 siffror) på berörda block.
Vid en samlad ansökan, från till exempel dikningsföretag, ska samtliga företags uppgifter anges. Informera även markägare och arrendator innan du börjar.
Vi skickar beslutet till dig via e-post och det kommer då att gälla direkt.

Kontakt