Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 8

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - ansökan

Gjöco AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet med en årlig produktion av 15 000 000 liter vattenburen färg, lim och andra tillsatser samt förbrukning av upp till 100 ton organiska lösningsmedel per år inklusive tappning av lacknafta på fastigheterna Silversmeden 1-3 i Perstorps kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 april 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Polypeptide Laboratories AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöskyddslagen för tillverkning av läkemedel på fastigheterna Kajan 24 och 36 i Malmö kommun. Ändringen avser villkor för utsläpp av flyktiga organiska ämnen.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 2 april 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 18 februari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AB Tjörndala Mink ändring av villkor i tre tillstånd enligt miljöbalken. Ändringen medger förlängd tid för att installera gödseluppsamlingssystem på fastigheterna Hörby 5:8 och 5:16 samt Hörby gemensamhetsskog S:7 i Sölvesborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 18 februari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Erik Andersson och Emil Andersson tillstånd enligt miljöbalken för djurproduktion (unghöns alternativt slaktkyckling) på del av fastigheten Skibaröd 1:1 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 18 februari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Johanssons Berg i Heljalt slutliga villkor i tillstånd enligt miljöbalken avseende utgående vatten för bergtäktsverksamheten på fastigheten Gumlösa 21:13 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - beslut

Upphävande av del av samt beslut om undantag från ordningsföreskrifter för naturreservatet Backåkra i Ystads kommun

Länsstyrelsen Skånes beslut den 11 februari 2021 om upphävande av del av samt beslut om undantag från ordningsföreskrifter för naturreservatet Backåkra i Ystads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Nya Rådhuset i Ystad under tiden 26 februari 2021 till 19 mars 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 mars 2021.

Kontakt