Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag firar vi sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas flagga

Idag, den 24 februari, är det sverigefinnarnas dag. På Länsstyrelsen Skånes kontor i Kristianstad och på Residenset i Malmö hissas därför den sverigefinska flaggan för att uppmärksamma dagen.

Sverigefinnarnas dag är en officiell märkesdag i Svenska Akademiens almanacka sedan 2011. Dagen uppmärksammas för att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.

Sverigefinsk historia

Så länge Sverige har funnits som nation har finska varit ett av språken som talats i landet. Från 1100-talet och fram till 1809, då Ryssland erövrade landet, ingick Finland i det svenska kungariket. När gränsen drogs vid Torne älv hamnade många finsktalande på den svenska sidan gränsen och tvärtom. Därefter har finländare i många omgångar bosatt sig i Sverige. Många har flyttat hit för arbete, andra har varit politiska flyktingar och under andra världskriget kom de finska krigsbarnen, varav flera tusen blev kvar i Sverige.

Från andra världskrigets slut och in på 1970-talet flyttade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i den växande industrin. Det är framför allt de och deras barn- och barnbarn som idag identifierar sig som sverigefinnar.

Läs mer om sverigefinnar på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Sverigefinnar i Skåne

Det som förenar Sverigefinnar är framförallt språket och kulturen. Malmö och Trelleborg är två kommuner i Skåne som ingår i det finska förvaltningsområdet sedan år 2015. Kommunerna har åtagit sig ett större ansvar för att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. I kommuner som ingår i den finska förvaltningsområdet har den som identifierar sig som sverigefinne rätt att använda finska i kontakt med myndigheter och kommunen ska också erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

Även Länsstyrelsen Skåne ingår i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska minoriteten har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen Skåne håller även tillsammans med Region Skåne samrådsmöten med den sverigefinska minoriteten.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan 1999 utgör sverigefinnarna, tillsammans med samer, judar, romer och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om den svenska minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteterna på www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteters rättigheter

Med benämningen sverigefinnar understryks den dubbla språkliga och kulturella tillhörigheten, något som den svenska minoritetspolitiken lyfter fram som särskilt angeläget att skydda och främja. Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande, och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Länsstyrelserna är en av flera myndigheter som har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik.

Arrangemang i samband med sverigefinnarnas dag

  • Finland och Skåne, människor och möten genom tiderna - Ett föredrag med Göran Larsson på sverigefinnarnas dag den 24/2 kl.19.00. Göran Larsson är senior advisor vid kulturförvaltningen i Malmö stad och tidigare museichef för Malmö Museer. Föredraget hålls på svenska. Länk till sändningen Länk till annan webbplats.
  • SVT sänder från Årets sverigefinnegala den 24 februari klockan 18.00. På galan koras vinnarna i Årets Sverigefinnar 2020. Till Årets Sverigefinne och Årets Unga Sverigefinne utses personer som under det gångna året lyft fram sverigefinskheten och fungerat som ambassadörer för minoriteten. Läs mer här Länk till annan webbplats.
  • Södra Sveriges distrikt av SFRF (Sverigefinska Riksförbundet) har utvecklat en webbplats och en app som innehåller information om evenemang i södra Sverige, med koppling till det finska språket och kultur. Läs mer på finevents.net Länk till annan webbplats.

Kontakt