Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Processen om restaurangen i Söderåsen avgjord i hyresnämnden

vy över kopparhatten, djup dal med gröna sluttningar

Kopparhatten i Söderåsens nationalpark. Foto: Carina Zätterström

Nu har processen mellan Naturvårdsverket och arrendatorn av restaurangen i Söderåsens nationalpark avgjorts i hyres- och arrendenämnden i Malmö. Hyresnämnden avslår arrendatorns begäran om uppskov med avflyttning. Beslutet kan inte överklagas.

Hyresnämnden gjorde följande bedömning.

  • Uppsägningen per den 31 december 2020 gjordes på korrekt sätt.
  • Arrendatorns krav på uppskov med avflyttning godkänns inte.

‑ Nu har vi fått ett beslut som gör att vi kan gå vidare med våra planer på att bygga om lokalerna på Söderåsen och att få in en ny arrendator som driver restaurangen. Nu ser vi framåt och hoppas att vi får möta våren och sommaren med våra besökare på Söderåsen, även om vi förstås behöver upprätthålla restriktionerna under pandemin. Av den anledningen fortsätter vi med utomhusaktiviteter även under mars månad, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Här kan du ta del av hyres- och arrendenämndens beslut Pdf, 1.3 MB.

För er som undrar om den juridiska processen finns här svar på några frågor:

Vad handlar den juridiska processen om?

Det är Naturvårdsverket som äger lokalerna i Söderåsens nationalpark som Länsstyrelsen Skåne förvaltar och disponerar. Länsstyrelsen använder lokalerna till naturum (utställning, guidning, informationscentra) och naturvårdsförvaltning (kontor, personalutrymmen, teknikhus, förråd, garage mm.)
Länsstyrelsen har även hyrt ut en del av lokalen till Skäralids restaurang. Restaurangen sades upp av Länsstyrelsen, med Naturvårdsverkets godkännande, före april 2020, för att undvika en automatisk förlängning av hyresavtalet till 2025-12-31. Eftersom det blivit tvist om uppsägningen har processen i hyresnämnden hanterats av Naturvårdsverket.

Vilken var anledningen till uppsägningen av den nuvarande arrendatorn?

Genom åren har både Länsstyrelsens verksamhet och restaurangrörelsen vuxit, vilket medfört en ökad trängsel, försämrad arbetsmiljö, problem med vatten och avlopp, ökat behov av parkeringsplatser, förrådsutrymmen med mera. Fastigheten har helt enkelt blivit för trång för båda verksamheterna. Länsstyrelsen har valt att prioritera kärnverksamheten, dvs naturum och naturvårdsförvaltningen, som är direkt knuten till nationalparken. Hyreslagen ställer krav på vårt agerande och Naturvårdsverkets jurister bedömde att de förändringar vi behövde genomföra inte rymdes i en omförhandling av nuvarande hyresavtal. Därför sades den nuvarande restaurangen upp.

Hur ser planerna ut för en ny arrendator?

Länsstyrelsen vill verkligen att det ska finnas en restaurang på Söderåsen. Vi har inte kunnat gå vidare med ombyggnaden eller att hitta en ny arrendator på grund av att processen dragit ut på tiden. Det är vårt mål att nu snabbt hitta en lösning för säsongen 2021.

Den långsiktiga lösningen handlar om att få in en arrendator som kan erbjuda mat och dryck till besökarna i nationalparken. En följd av att ytorna krymper blir att antalet sittplatser inomhus minskar. Det blir av förklarliga skäl mindre möjligheter för restaurangen att arrangera större arrangemang som riktar sig till andra än besökarna i nationalparken, typ bröllop, julbord, konferenser och liknande.

Vilka är lokalbehoven?

En lokalutredning som Länsstyrelsen gjorde 2019 visar att det behövs fler kontorsarbetsplatser och omklädningsrum för både män och kvinnor. Det behövs också parkeringsplatser och förråd. Naturum har dessutom behov av lokaler för den informations- och guidningsverksamhet för skolklasser som inte kan ske utomhus.

Fanns det inga alternativ till ombyggnad?

Nej, Naturvårdsverket har varit tydlig med att nybyggnation inne i nationalparken inte är aktuell. All utveckling och expansion ska ske inom de nuvarande lokalerna. Det innebär att vi behöver ta en del av restaurangens utrymmen i anspråk. Från början var verksamheten vid restaurangen ganska liten. Men den har vuxit och blivit väldigt omfattande med catering och bokade fester, på gott och ont.

Vad anser Länsstyrelsen om engagemanget för restaurangen?

Länsstyrelsen har stor förståelse för engagemanget för Skäralids restaurang. Det är en värdefull verksamhet för Destination Söderåsen och ett uppskattat besöksmål som erbjuder god mat med stort inslag av närproducerade råvaror. Det finns dock inget som säger att nationalparken behöver hysa en stor restaurang. Många nationalparker har erbjuder endast lättare förtäring för sina besökare.

Det som måste komma i första rummet i Söderåsens nationalpark är Länsstyrelsens egen verksamhet. Vi har tillsammans med Naturvårdsverket försökt hjälpa restaurangen att hitta en ersättningslokal så att den ska kunna fortsätta bidra till utveckling för Destination Söderåsen.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen kommer att genomföra en besiktning av lokalerna och låta en arkitektfirma ta fram byggritningar för att bygga om lokalerna. Parallellt kommer vi att gå ut med en tjänstekoncession för att hitta en ny arrendator för den caféverksamhet som framgent ska erbjuda mat och dryck till besökarna i nationalparken.

Kontakt