Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 7

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd

Ansökan

Genom beslut den 11 februari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Naturstenskompaniet Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheterna Hanaskog 1:1 m.fl. i

Östra Göinge kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 11 februari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Naturstenskompaniet Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheterna Hanaskog 1:1 m.fl. i

Östra Göinge kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt