Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekräftat vargrevir i Skåne

spår i mörker, från två vargar

Den första bilden av spåren som togs tidigare i vinter. Foto: David Börjesson, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen har nu kunnat bekräfta att det finns ett vargrevir vid Linderödsåsen i Skåne. Det revirmarkerande paret har bekräftats genom spårningar i snö och DNA-analyser från SLU Viltskadecenter.

Det första reviret i modern tid

Spår och beteende måste uppfylla särskilda kriterier som finns för varginventering. Viltskadecenter har granskat och godkänt det underlag som Länsstyrelsen har skickat in. Det konstaterade reviret, som får namnet Linderödsåsen, är det första bekräftade i Skåne i modern tid.

Goda förhållanden för spårning

– Vi har arbetat med detta sedan 8 januari i år då vi för första gången fann spår av två vargar som gick tillsammans. Vi har ägnat mycket tid till spårning och här har vi varit hjälpta av den kalla vintern med bra snöförhållanden som har gjort det möjligt att följa vargarnas rörelser och säkra spillningsprover, berättar David Börjesson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

En hane och en hona

Det Länsstyrelsen har inriktat sökningen på har varit att få bekräftelse på vargarnas kön. SLU Viltskadecenter har nu meddelat att det rör sig om en hane från reviret Kesberget i Västmanland och en hona från Långbogen i Östergötland.

– Flera vargar har under de senaste åren rört sig i Skåne. Att det någon gång skulle bildas ett revir är inte oväntat. Om paret kommer att få valpar är för tidigt att uttala sig om, men vi kommer att följa utvecklingen i reviret, säger David Börjesson.

De observationer som har gjorts tyder på att vargarna hittills har rört sig inom ett område söder om E22 ned till Andrarum och Brösarp på Österlen.

Förebyggande stängsling

– Jag kan förstå att en vargetablering kan leda till en ökad oro. Jag vill uppmana tamdjursägare att se över sin stängsling. Vi kan ge information och rådgivning om hur man kan stängsla för att minska risken för angrepp. Till hundägare kan jag säga att det är väldigt ovanligt med angrepp på kopplade hundar. Angrepp drabbar oftast jakthundar som springer lösa under jakt, säger David Börjesson.

Kontakt