Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 4

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - ansökan

Bengt Nilsson har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet (reststen) på fastigheten Hajstad 1:2 i Östra Göinge kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 mars 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 21 januari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslagit Anders Johanssons ansökan om tillstånd enligt

7 kap. 28a § och 9 kap. miljöbalken för djurhållning på fastigheten Vomb 1:3 m.fl. i Lunds kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 21 januari 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne upphävt villkor 20 i tillstånd enligt miljöbalken som meddelats Simrishamns kommun avseende hamnverksamhet som bedrivs på fastigheterna Simrishamn 2:41 m.fl. i Simrishamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt