Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av pandemitillsyn för vecka 3

De flesta skånska verksamhetsutövarna följer den nya covd-19-lagen. Det visar Länsstyrelsen Skånes uppföljning av pandemitillsynen för vecka 3.

Sedan den tillfälliga covid-19-lagen trädde i kraft har Länsstyrelsen Skåne bedrivit tillsyn, både genom information och rådgivning på plats och i form av telefonkontakt och informationsmöten.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Skånes pandemitillsyn riktats mot butiker, serviceställen och uthyrning av lokaler för privata sammankomster. Inga förelägganden har utfärdats, istället har Länsstyrelsen fokuserat på rådgivning och vägledande samtal.

– De vi har haft kontakt med har varit positiva till besöken, alla vi mött vill göra rätt. De huvudsakliga bristerna har varit att man räknat fel på maxantalet besökare som får vistas i lokalerna. Antingen så missar man att räkna bort hyllor och förvaring från den fria ytan, eller att räkna ut hur många som får vara i varje avskilt utrymme i lokalen, säger Lars Sandahl, chef för Länsstyrelsen Skånes nya enhet för pandemitillsyn.

Tillsynen av lokaler för privata sammankomster visade att i princip alla uthyrare hade stängt sin verksamhet och öppnar inte förrän framåt våren.

Under vecka 4 är det gym och träningsplatser som står i fokus för Länsstyrelsen Skånes och de andra storstadslänens pandemitillsyn.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 3. Pdf, 33.5 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt