Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivets år – Luften är fri!

Anneli Hulthén vid cykel

Landshövding Anneli Hulthén utmanar till stafett genom Skånes natur.

Sveriges landshövdingar kommer inom arrangemanget landshövdingestafetten att genomföra friluftslivsaktiviteter under hela 2021 för att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Landshövdingestafetten är ett initiativ från landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Stafetten invigs under friluftslivets års invigningsvecka i januari (18-24/1-2021) och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under olika delar av året.

– Jag har antagit utmaningen för att sprida friluftslivets betydelse och ser fram emot att visa vilka fantastiska natur- och kulturmiljöer Skåne har att erbjuda till friluftsliv, säger Anneli Hulthén, Landshövding i Skåne. Jag har även utmanat våra 33 skånska kommuner och under året kommer vi tillsammans att ta oss igenom naturreservat i hela Skåne.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv i året om. Friluftsliv kan vara enkelt och tätortsnära och det finns en friluftsaktivitet för alla.

Mer om stafetten och skånska utmaningen under Landshövdingestafetten.

Information om Sånestafetten

Följ stafetten i våra kanaler på sociala medier via #landshövdingestafetten

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Läs mer under mål för friluftslivet

Kontakt