Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landsbygdsprogrammet förlängs 2021-2022. Vad gäller för Skåne?

Skånekarta

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom nästa programperiod startar 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas under åren 2021-2022.

Ännu inga beslut om budgetmedel till Skåne

Landsbygdsprogrammet kommer att förlängas fram till 2022 men ännu finns inga regelverk och inget beslut om budgetmedel till Skåne.

Vi planerar att öppna för nya ansökningar först när det är tydligt vilka investeringar/satsningar som kan vara stödberättigade. Det kan ske tidigast februari-mars 2021, eventuellt något senare.

Ansökningar som lämnas in före öppning kommer att avvisas,
med hänvisning till gällande Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet, som trädde i kraft 2020-09-15. Pdf, 3.6 MB.

Undantag - stöd som är öppna fortfarande och går att söka

"Stöd till rovdjursavvisande stängsel" Länk till annan webbplats.
"Investeringsstöd till biogasproduktion" Länk till annan webbplats.
"Stöd inom vattenåtgärder -miljöersättningar" Länk till annan webbplats.


Kontakt