Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärder vidtagna i ärende om missförhållanden på slakteri

Länsstyrelsen fick på eftermiddagen den 11 januari, av TV4, ta del av material filmat inifrån ett slakteri som är verksamt i länet. Det som syns på dessa bilder är inget som går i linje med vad lagstiftningen säger. Vi har efter en bedömning av materialet konstaterat flera grova överträdelser samt kunnat verifiera personen på filmerna. 

Länsstyrelsen har därefter agerat effektivt och skyndsamt och beslutat att dra tillbaka personen på filmernas kompetensbevis att få utföra slakt.

Vidare kommer vi fatta de beslut som är nödvändiga för att långsiktigt säkerställa djurskyddet, samt göra en åtalsanmälan om djurplågeri. Vi har en dialog med livsmedelverket (som har den operativa tillsynen i samband med slakt) som intensifierat sina kontroller på det aktuella slakteriet.

Tyvärr har vi inte tagit del av materialet förrän nu, en fördröjning på 20 månader efter att det spelades in. Hade vi fått tillgång till materialet då hade vi kunnat fatta samma beslut som ovan tidigare och på så sätt förhindrat lidande för dessa djur.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.