Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Håll avstånd markeringar på golvet.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19 lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Frivillighet i första hand

– ­Verksamheterna ska i första hand frivilligt rätta till de brister som påpekas. Vi kommer i första hand att informera och ge stöd och råd för att verksamheterna ska göra rätt. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder. I extrema fall finns möjlighet att besluta om stängning av verksamheter, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Dessa verksamheter är aktuella:

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser (inklusive exempelvis köpcentrum, serviceställen och butiker), allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Uppdraget gäller från den 10 januari och fram till sista september – samma tidsperiod som lagen. Fler verksamheter kan komma att omfattas om regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Länsstyrelsen utfärdar nya föreskrifter eller fattar nya beslut.

Om tillsynen

Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen ska kontrollera att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

– Det här ett viktigt och omfattande uppdrag som kräver att Länsstyrelsen snabbt ställer om vår verksamhet. Det ställer höga krav på flexibilitet och kompetens hos ett antal medarbetare som under en tid framöver behöver ta sig an nya arbetsuppgifter, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Ny enhet

I Skåne skapas en helt ny enhet, som bemannas med medarbetare med erfarenhet av tillsynsverksamhet och som kan sätta sig in i och hantera ett nytt rättsområde. En mindre grupp börjar bygga den nya enheten direkt.

Kontakt

Enheten för pandemitillsyn

Telefontid vardagar klockan 10.00-12.00