Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 49

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Vattenskydd

Miljöskydd - ansökan

AB Tjörndala Mink har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i gällande tillstånd enligt miljöbalken för minkuppfödning på fastigheterna Hörby 5:8 och 5:16 samt Hörby gemensamhetsskog S:7 i Sölvesborgs kommun. Ändringen avser tid för genomförande av åtgärder på gödseluppsamlingssystemen.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 8 januari 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Simrishamns kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om villkorsändring i tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet som bedrivs på fastigheterna Simrishamn 2:41 m.fl. i Simrishamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 8 januari 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 26 november 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Salico AB tillstånd enligt miljöbalken för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror på fastigheten Ackumulatorn 2 i Helsingborgs kommun.

Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenskydd - beslut

Genom två olika beslut den 25 november 2020 har Länsstyrelsen Skåne upphävt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Bromölla kommuns grundvattentäkter:

  • Axeltorp (Näsum 12:2) fastställt av Länsstyrelsen 1989-10-23 med rättelse 1989-11-06.
  • Näsum (Gonarp 3:52) fastställt av Söderbygdens vattendomstol 1962-05-30 som en del i vattendomen A 40/1962, AD 68/1961.

Besluten kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 28 december 2020.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt