Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utsatta målgrupper får svårare att klara av betalningar

bild på anslag i coronatid: "håll avstånd till kassör, betala gärna med kort eller swish (ej kontant)

Foto: Ingvor Johansson

Covid-19 har påskyndat minskningen av kontanter i samhället. I Skåne har fler börjat använda digitala betaltjänster, men de som står utan tillgänglighet till digital teknik får svårare att betala allt från räkningar till kollektivtrafik.Det framgår av länsstyrelsernas rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020.

Kontanthanteringen fortsätter minska

Rapporten som presenteras idag visar att kontanthanteringen i samhället fortsätter att minska i stadig takt. Nationellt har kontantuttagen minskat med mellan 18 och 25 procent. Bara i Skåne har 25 kontantuttagsställen stängt under året. Det finns endast 31 ställen kvar i länet att betala räkningar kontant. Det kan jämföras med 117 ställen 2015 och 41 ställen 2019.

– Försäljningsställen som valt att bli kontantfria har ökat under pandemin men faktum är att kontanterna i sig inte sprider smitta. Det är viktigt att det även i fortsättningen går att betala med kontanter i samhället. Många äldre, personer med funktionsvariation samt nyanlända och asylsökande är inte digitalt delaktiga och får allt svårare att betala i vardagen, säger Catharina Hellström Engström, processledare för bevakning av grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen Skåne.

Ökat utanförskap för utsatta målgrupper

Sårbarheten har eskalerat under pandemin för särskilt utsatta målgrupper som inte är digitalt delaktiga. Många av dessa saknar tillgång till BankID vilket är nödvändigt, såväl vid digitala betalningar som vid de flesta myndighetskontakter.

– Samhället ställer krav som är svåra att leva upp till för dem som saknar tillgång till tekniken säger Catharina Hellström Engström.

I Skånes rapportering påpekas bland annat att det är svårt för synskadade att köpa biljetter i Skånetrafikens nya biljettsystem. Skånetrafiken arbetar på en lösning som har försenats på grund av pandemin.

Behov av information och personlig service

Många från utsatta målgrupper söker sig till bibliotek för att få hjälp. De har själva ingen dator och biblioteket är i princip det enda stället där de kan få låna en. Användarna har ofta bristande språkkunskaper. Under pandemin har det blivit svårare för personalen att hjälpa till på grund av kravet att hålla avstånd.

Anhöriga tar ett stort ansvar för att hjälpa till, både vad gäller att betala räkningar men även för varor och tjänster.

Ökad användning av digitala lösningar

Användningen av digitala lösningar har ökat, särskilt betaltjänsten Swish. Bankerna menar att kortens ”blippfunktion” och höjning av gränsen till 400 kronor med anledning av pandemin har underlättat för dem som har svårt att ange kod.

Länsstyrelsen ser att det finns ett ökat behov av information och utbildning kring digitala betaltjänster för att de flesta ska kunna klara av att betala i vardagen. Men det krävs alternativa lösningar, alla kanske inte kan vara digitalt delaktiga. Om vi har fler betaltjänstlösningar motverkar det även sårbarheten i samhället överlag.

– Länsstyrelsen marknadsför de insatser som redan finns idag och vi producerar även eget informationsmaterial på flertalet språk som vi distribuerar till bibliotek, föreningar och privatpersoner. Vi har också kartlagt de betaltjänster som finns i samhället som ett stöd till företag och föreningar säger Catharina Hellström Engström.

Här kan du ta del av länsstyrelsernas rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020

Kontakt