Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 48

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd och Markavvattning

Miljöskydd - ansökan

Johanssons Berg i Heljalt AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor enligt miljöbalken för utsläpp av vatten från täktverksamhet inom fastigheten Gumlösa 21:13 i Hässleholms kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 4 januari 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - beslut

Genom beslut den 19 november 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kristianstads Biogas AB tillstånd enligt miljöbalken för drift av uppgraderingsanläggningarna på fastigheterna

Kristianstad 3:33 och Skyttepaviljongen 3 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Markavvattning - ansökan

Bertil Mattsson och Kjell Kumlien har hos Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd till markavvattning genom invallning på fastigheterna Lilla Hammar 4:7, 17:3, 4:45 och 4:33 i Vellinge kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 december 2020.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt