Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Praktnejlikan återvänder till Sandhammaren

Praktnejlika. Foto: Alex Regnér

Praktnejlika. Foto: Alex Regnér

Den exklusiva, vackert rosa praktnejlikan får nu hjälp av Fredriksdal museer och trädgårdar och Länsstyrelsen Skåne att stärka sin position i Skånes natur. De få kvarvarande exemplaren i Sandhammaren får förstärkning av ett par hundra odlade plantor.

Brett samarbete kring artbevarande

Sedan några år finns ett samarbetsprojekt kring artbevarande mellan Fredriksdal, Botaniska trädgården i Lund, Lunds universitet, Lunds botaniska förening och Länsstyrelsen Skåne. Projektet innebär att vi bevarar vilda, sällsynta växter i odling och samlar in fröerna. Utsådd och utplantering görs sedan i såväl ursprungliga som på nya växtplatser. Allt för att trygga och stärka förutsättningarna för växtens fortlevnad.

Frön från Sandhammaren återvänder som nya plantor

Den fridlysta praktnejlikan är en av dessa växter. Frön samlades in med dispens i naturreservatet Sandhammaren (Ystad) år 2017. Sedan dess har många plantor och frön av praktnejlika drivits fram på Fredriksdal i Helsingborg. Onsdagen den 25 november kommer 240 av dessa plantor att återvända till Sandhammaren.

Ett välkommet tillskott eftersom praktnejlikan bara växer på ca 3 kvadratmeter i reservatet idag. De nya plantorna sätts alldeles intill den ursprungliga växtplatsen. Länsstyrelsen sköter området som äng vilket passar praktnejlika utmärkt. Satsningen innebär att antalet plantor av den hotade växten mångdubblas i området.

Praktnejlikan finns bara i Skåne och längs Norrbottens kust

Praktnejlikan är en hög, vackert rosa blomma som lyser upp under sensommaren i några ängar i södra Skåne och längs Norrbottens kust. I Skåne har praktnejlikan sin starkaste förekomst i sydväst, men finns bara på ca 10 platser. Genom utplantering med lokalt material kan vi bidra till att säkra artens fortlevnad.

Utplanteringen

Onsdag 25 november klockan 11.00-14.00 Sandhammaren

Kontakt