Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak i Skåne på åtta personer även för sittande deltagare

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att sänka publiktaket till åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare.

Se beslutet om lokala föreskrifter om förbud mot vissa
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar här. Pdf, 123.2 kB.

Undantag för begravningar

Med beslutet gäller ett publiktak på åtta personer för alla typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne, förutom för begravningar där regeringen beslutat om ett undantag på 20 deltagare.

– Jag är medveten om att en publikbegräsning på åtta personer leder till svåra konsekvenser för föreningar, klubbar och arrangörer. Men nu handlar det om att begränsa smittspridningen av covid-19 och då måste vi fatta en del svåra och smärtsamma beslut, säger Anneli Hulthén.

Alla länsstyrelser ense

Inför beslutet har Anneli Hulthén överlagt med landshövdingar i andra län.

– Vi är i alla län överens om ett publiktak på åtta. Med den stora smittspridning vi har, är det viktigt att det är tydligt vad som gäller. Jag hoppas att vi snabbt lyckas vända utvecklingen så att vi så småningom kan höja publiktaket igen. Här kan jag se en fördel med att vi har regional rådighet över publiktaket för sittande publik, då vi själva kan avgöra när det är dags att höja publiktaket, förhoppningsvis ända upp till 300, säger Anneli Hulthén som också har haft en nära dialog med smittskyddsläkaren i Skåne före beslutet.

Dialog med smittskyddsläkare

– Vi har en omfattande samhällspridning och därför behövs det tas krafttag för att vända utvecklingen. Det innebär naturligtvis uppoffringar men vi är i ett läge där alla måste inse allvaret och att smittspridningen går bara att hejda om vi alla hjälps åt, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

Begränsningen har gällt sedan den 24 november 2020.

Frågor och svar - FAQ

I Skåne gäller ett tak för max åtta deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta gäller även med ”sittande gäster”. Regeringen har dock gjort undantag från huvudregeln för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. Vid sådana får antalet deltagare vara maximalt 20.

Ja

Begränsningen har gällt från och med den 24 november 2020.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Politiska sammanträden omfattas inte av beslutet. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att minska smittspridningen och undvika att samlas inomhus.

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Ordningslagen definierar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så här:

Allmän sammankomst:

  1. sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  2. föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  3. sammankomster som hålls för religionsutövning,
  4. teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  5. andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad som sägs i lagen om allmänna sammankomster gäller även cirkusföreställningar.

Offentlig tillställning:

  1. tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  2. danstillställningar,
  3. tivolinöjen och festtåg,
  4. marknader och mässor, samt
  5. andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Länsstyrelsen har tillsyn över att föreskrifter som beslutats med stöd av covid-19-lagen eller covid-19-förordningen efterlevs.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.

Postadress: 205 15 Malmö eller 291 86 Kristianstad