Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 45

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelsedelgivning - föreläggande Naturskydd

Naturskydd - föreläggande

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna naturreservatet Bjäret, Höörs kommun. Handlingarna berör följande fastigheter: Långstorp 1:44, 1:45 och del av Långstorp 1:39, 1:85, Östra Nyrup 1:9 och 1:19 i Höörs kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande 2020-10-28 gällande förslag till beslut om bildande av naturreservatet Bjäret, Höörs kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 11 december 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Höörs kommun under tiden 6 november 2020 till den 11 december 2020. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det föreslagna naturreservatet Ugnsmunnarna i Kristianstads kommun enligt områdesavgränsning i nedan givna handlingar. Handlingarna berör följande fastigheter: Ivö 6:5, Ivö 10:5, Ivö 16:10, Ivö 17:3 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Ugnsmunnarna i Kristianstads kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 14 december 2020.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Kristianstad under tiden 6 november - 14 december 2020. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress: www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt