Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända i Skåne för 2021

enfärgad illustration av skånekarta som bara visar de yttre konturerna av länet

Nästa år anvisas 809 personer till Skåne. Det beslutade regeringen i slutet av september då de så kallade länstalen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner.

Kriterier

Länsstyrelsen Skåne utgår från Migrationsverkets fördelningsmodell av länstal som har lämnats till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas:

  • Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknadsförutsättningar
  • Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar)
  • Nyanlända flyktingars självbosättning

– Målet är att skapa en jämn fördelning av flyktingmottagandet i länets kommuner, berättar Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

Kommuntal 2017-2021

809 personer anvisas till de skånska kommuner under 2021, vilket är 40 personer fler än under 2020. Under 2019 anvisades 1032 personer. Åren dessförinnan var siffrorna 1800 (2018) respektive 2793 personer (2017).

Självbosättning

Förutom de personer som anvisas till kommunerna är bedömningen att ungefär 1600 personer kommer att bosätta sig på egen hand i Skåne under 2021. Skattningen baseras på tidigare självbosättningsmönster. Gruppen självbosatta omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga. Det totala mottagandet i länet antas hamna på cirka 2400 personer.

Om bosättningslagen

Bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, trädde i kraft 2016. Den syftar till att åstadkomma en jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner och till att nyanlända ska ges bättre förutsättningar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Detta ska uppnås genom den jämnare fördelningen och genom att mottagandet i högre grad styrs mot kommuner med goda arbetsmarknadsförutsättningar.

Här kan du ta del av Länsstyrelsen Skånes beslut Pdf, 115.4 kB.

Kommuntal år 2021 för kommuner i Skåne län

Bjuv 7
Bromölla 4
Burlöv 0
Båstad,20
Eslöv 19
Helsingborg 57
Hässleholm 2
Höganäs 34
Hörby 16
Höör 19
Klippan 7
Kristianstad 23
Kävlinge 48
Landskrona 13
Lomma 45
Lund 141
Malmö 11
Osby 3
Perstorp 0
Simrishamn 9
Sjöbo 26
Skurup 19
Staffanstorp 41
Svalöv 10
Svedala 32
Tomelilla 10
Trelleborg 56
Vellinge 59
Ystad 35
Åstorp 0
Ängelholm 40
Örkelljunga 3
Östra Göinge 0

Skåne 809

Kontakt