Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 42

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökningar och Beslut inom Miljöskydd

Miljöskydd - Ansökan

Naturstenskompaniet Sverige AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheterna Hanaskog 1:1 m.fl. i Östra Göinge kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 20 november 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 8 oktober 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ändrat villkor 13 i det ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad helikopterverksamhet och ändrad skjutverksamhet som meddelats Försvarsmakten den 26 augusti 2010 på fastigheten Bredåkra 11:5 m.fl. i Ronneby kommun. Ändringen innebär att tiden för bullerbegränsande åtgärder i bostäder förlängs till den 31 december 2021. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 8 oktober 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslagit Åstorps kommuns ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid Nyvångs avloppsreningsverk på fastigheten Nyvång 1:10 i Åstorps kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 8 oktober 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat NCC Industry AB ändring av villkor för efterbehandling av täkt på fastigheten Torups-Svenstorp 3:5 i Hässleholms kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt