Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 41

Länsstyrelsen Skånes vapen

Beslut inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 1 oktober 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat

Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Bjärlöv 39:1 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Herrevadskloster

Länsstyrelsen Skånes beslut den 1 oktober 2020 om utvidgning av naturreservatet Herrevadskloster med fastigheten Herrevadskloster 2:84, Klippans kommun, hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunkansliet i Klippans kommun under tiden 9 oktober 2020 till den 30 oktober 2020.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 30 oktober 2020.

Kontakt