Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 40

Länsstyrelsen Skånes vapen

Beslut inom Miljöskydd och Vattenskydd

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 24 september 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a förlängd prövotid enligt miljöbalken för fortsatt utredning av reningsmöjligheter av utgående vatten, på fastigheterna Mjällby 2:9 m.fl. i Sölvesborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 24 september 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Trelleborgs kommun tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Smygehamns avloppsreningsverk på fastigheten Lilla Beddinge 30:2 i Trelleborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenskydd - Beslut

Genom beslut den 24 september 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Trelleborgs kommun tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Smygehamns avloppsreningsverk på fastigheten Lilla Beddinge 30:2 i Trelleborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt