Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 38

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - ansökan, miljöskydd - beslut och naturskydd - beslut.

Miljöskydd - Ansökan

Gasum AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för utsläpp till vatten och metangasavgång från biogödsellagringen i gällande tillstånd enligt miljöbalken för biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning på fastigheten Lilla Jordberga 4:49 i Trelleborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 23 oktober 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 10 september 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Copenhagen Malmö Port AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet så att befintligt tillstånd även inkluderar fastigheten Terminalen 3 m.fl. i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Gyetorp
Länsstyrelsen Skånes beslut den 10 september 2020 om bildande av naturreservatet Gyetorp i Bromölla och Kristianstads kommun på del av fastigheten Gyetorp 1:1 och Tosteberga 28:1 och oregistrerat samfällt fiske för Tosteberga hemman i Kristianstads kommun och del av Gualöv 5:2 och Gualöv 61:1, 65:1 i Bromölla kommun och oregistrerat samfällt fiske för Gualövs hemman, i Bromölla kommun, hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Bromölla kommun och medborgarkontoret i Kristianstads kommun under tiden 17 september 2020 till den 9 oktober 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 9 oktober 2020.

Kontakt