Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ett större skyddsjakt­område efter varg i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har efter ett femte vargangrepp på får beslutat att utöka skyddsjaktområdet för den varg som rör sig i norra Skåne. Området utvidgas söderut mot gränsen till Blekinge.

Förra helgen gjordes tre angrepp på får mellan Osby och Visseltofta. I måndags konstaterades ett angrepp på nio får i Arkelstorp och i går tisdag besiktigades en tacka i Näsum som även den bedöms ha dödats av varg. Skåne har haft få vargangrepp de senaste två åren, men har nu haft fem angrepp på kort tid.

- Det finns en uppenbar risk för ytterligare angrepp. En vargindivid som skaffat sig en vana att angripa får i hagar, tenderar att fortsätta med det vilket vållar både kostnader och oro. Därför fattar vi idag beslutet att utöka skyddsjaktområdet. Sannolikheten att det ska finnas mer än en varg i det aktuella området är liten. Vår bedömning är att det är en och samma individ som utfört de alla fem angreppen i Skåne, säger David Börjesson, viltinspektör på Länsstyrelsen Skåne.

DNA-analys av vargen

DNA-analysen från de tre angreppen i Osbytrakten visar att det är en ung tikvarg, en andra generationens avkomma från en immigrerande varg. Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet klassar den som ej genetiskt värdefull. Tidigare analyser visar att samma varg angripit får i tre andra län sedan i maj.

  • Maj: Örebro
  • Juni: Västra Götaland
  • Juli: Jönköping

Syddsjakt inte långsiktig lösning

Länsstyrelsen vill samtidigt understryka att skyddsjakt inte är en långsiktig lösning för att förhindra tamdjursangrepp från varg. Skåne har haft oregelbundna besök av varg under de senaste 15 åren, något som sannolikt inte kommer att upphöra.

Vidta åtgärder mot angrepp

Länsstyrelsen uppmanar därför tamdjursägare att hålla uppsikt över sina djur och att se över sina stängsel för att vidta möjliga åtgärder för att undvika angrepp. Erfarenheten visar att ett vanligt fårnät som sluter tätt mot marken överallt ger ett förhållandevis gott skydd mot varg. Länsstyrelsen vill också påminna om att det finns möjlighet att söka ersättning för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel.

Det första beslutet om skyddsjakt överklagades till förvaltningsdomstolen, och inhibition begärdes. Förvaltningsdomstolen har avslagit begäran om inhibition.

Beslutet om skyddsjakt. Det nya skyddsjaktområdet framgår finns i dokumentet i bilagan. Pdf, 1.8 MB.

Kontakt