Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på varg i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har idag fattat beslut om skyddsjakt på den varg som i helgen angrep får vid tre tillfällen. Beslutet gäller till 18 september i ett begränsat område runt Osby i norra Skåne.

- Det är ovanligt att Länsstyrelsen Skåne beslutar om skyddsjakt. Beslutet har vi fattat för att det rör sig om en individ som flera gånger har angripit tamdjur, och vi bedömer att det finns risk för nya angrepp. Vi väljer att begränsa skyddsjakten till ett område runt de platser där angreppen skedde för att minska risken att fel individ ska skjutas, säger David Börjesson, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Det var i helgen som en varg vid tre olika tillfällen angrep får i ett område mellan Osby och Visseltofta. DNA-analysen som gjorts av Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att vargen kommer från reviret Tönsen i Gävleborg. Det är en ung tikvarg, en andra generationens avkomma från en immigrerande varg. Viltskadecenter klassar den som ej genetiskt värdefull.

Tidigare analyser visar att samma varg angripit får i tre andra län sedan i maj.

  • Maj: Örebro
  • Juni: Västra Götaland
  • Juli: Jönköping
  • September: Skåne

- Personer har hört av sig i förväg för att hävda att skyddsjakt strider mot EU-lagstiftningen. Det stämmer inte. EU-domstolen har visserligen fattat ett beslut om varg, men det gäller licensjakt, inte skyddsjakt. Endast jägare utsedda av jaktledaren får delta i skyddsjakten, David Börjesson, viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Beslut om skyddsjakt på varg 2020-09-11 Pdf, 261.9 kB.

Kartbilaga till beslut Pdf, 543.2 kB.

Kontakt