Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förutsättningar för trygg elförsörjning

Elledning

Nu slutredovisar vi regeringsuppdraget om Trygg elförsörjning. Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen.

Uppdraget slutredovisas genom en länsstyrelsegemensam slutrapport och fyra underlagsrapporter med regionala analyser från respektive länsstyrelse.

Länsstyrelsegemensam slutrapport om trygg elförsörjningPDF

Regionala analyser:

Trygg elförsörjning Skåne - rapportPDF

Trygg elförsörjning Stockholm - rapportPDF

Trygg elförsörjning Uppsala län - rapportPDF

Trygg elförsörjning Västra Götaland - rapport PDF

Kontakt