Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förutsättningar för trygg elförsörjning

Elledning

Nu slutredovisar vi regeringsuppdraget om Trygg elförsörjning. Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning på uppdrag av Regeringen.

Kontakt