Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 34

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Ansökan

Åhus hamn & Stuveri AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om att slutliga villkor ska fastställas avseende föroreningshalten i dagvattennätet för hamnverksamheten som bedrivs på fastigheten Åhus 558:93 i Kristianstads kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 25 september 2020.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt