Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 29

Länsstyrelsen Skånes vapen

Miljöskydd - Beslut

Genom beslut den 9 juli 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Swedegg AB och Örkelljunga Ägg AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet med värphöns på fastigheten Västra Ringarp 8:25 i Örkelljunga kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 9 juli 2020 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Trolle Ljungby AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet med nötkreatur och slaktsvin på fastigheten Trolle Ljungby 1:1 i Kristianstads kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsens miljöavdelning, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt