Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 26

Länsstyrelsen Skånes vapen

Naturskydd - Beslut

Naturreservatet Anderstorps eneskog

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2020 om bildande av naturreservatet Anderstorps eneskog i Klippans kommun på del av fastigheten Anderstorp 1:10 Klippans kommun, hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Klippans kommun under tiden 26 juni 2020 till den 17 juli 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 juli 2020.

Naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2020 om bildande av naturreservatet Linderödsåsens nordsluttning på fastigheterna Brostorp 5:22, Olarp 6:1, Äsphult 7:15, 7:22, Norra Pårup S:2, Outredd:1, Äsphult S:2 samt på del av fastigheterna Brostorp 6:6, 9:1, Duckarp 8:5, Olarp 2:5, 3:6, Råbockarp 1:6, 7:1, Rickarum 3:8, 17:1, Norra Pårup 1:1, 2:5, 4:1, Äsphult 2:5, 6:1, 6:4, 7:20, 23:1, 23:3, 26:1 samt del av samfälligheterna Brostorp S:1, Norra Pårup S:1, S:4, Olarp S:2 och Äsphult S:4 i Kristianstads kommun samt del av fastigheten Sjörup 1:6, Hässleholms kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på medborgarcentrum i Kristianstads kommun och Kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 26 juni 2020 till den 17 juli 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 juli 2020.

Naturreservatet Skånska Kattegatt

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2020 om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstad kommuner hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Höganäs respektive Båstad under tiden

26 juni 2020 till 17 juli 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 juli 2020.

Naturreservatet Törringelund

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2020 om bildande av naturreservatet Törringelund i Svedala kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Svedala under tiden 26 juni 2020 till 17 juli 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 juli 2020.

Naturreservatet Östra Kullaberg

Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 juni 2020 om ändrad geografisk utbredning av samt nya skäl och ytterligare föreskrifter för naturreservatet Östra Kullaberg i Höganäs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Höganäs under tiden 26 juni 2020 till 17 juli 2020.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 17 juli 2020.

Förvaltning - Beslut

Beslut om jakttid älg, kronhjort och fällavgift älg

Länsstyrelsen Skåne har den 18 juni 2020 beslutat om jakttider för älg och kronhjort samt fällavgift under jaktåret 2020/2021 för de älgförvaltningsområden och kronhjortsområden som inrättats av Länsstyrelsen Skåne.

Beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Skåne, Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad och Södergatan 5, Malmö samt på Länsstyrelsen Skånes hemsida www.lansstyrelsen.se/skane Länk till annan webbplats.

Kontakt